WELCOME TO SHANG

C1-BANNER_CH

重新定义概念酒店

7Shang是一家独一无二的创意精品酒店,其中的7个房间分别由北京全球创意社区中的代表文化人物设计布置。7Shang是为整个社区打造的首个创意住所。如果你想拥有一段真实、启发灵感且不同寻常的体验,你会在欣赏我们打造的思想性和实用性兼备的7Shang。7个艺术家为这7个房间倾注了他们的才华和个性,使访客得以一探他们的内心世界。

 • LukeHughes
  +

  LukeHughes

 • LukeHughes
  +

  LukeHughes

 • LukeHughes
  +

  LukeHughes

 • LukeHughes
  +

  LukeHughes

 • LukeHughes
  +

  LukeHughes

 • LukeHughes
  +

  LukeHughes

 • ED NG
  +

  ED NG

 • ED NG
  +

  ED NG

 • ED NG
  +

  ED NG

 • ED NG
  +

  ED NG

 • ED NG
  +

  ED NG

 • ED NG
  +

  ED NG

 • Antonio
  +

  Antonio

 • Antonio
  +

  Antonio

 • Antonio
  +

  Antonio

 • Antonio
  +

  Antonio

 • Antonio
  +

  Antonio

 • Antonio
  +

  Antonio

 • Romer
  +

  Romer

 • Romer
  +

  Romer

 • Romer
  +

  Romer

 • Romer
  +

  Romer

 • Romer
  +

  Romer

 • Romer
  +

  Romer

 • YANLING
  +

  YANLING

 • YANLING
  +

  YANLING

 • YANLING
  +

  YANLING

 • YANLING
  +

  YANLING

 • YANLING
  +

  YANLING

 • WU NA
  +

  WU NA

 • WU NA
  +

  WU NA

 • WU NA
  +

  WU NA

 • WU NA
  +

  WU NA

 • WU NA
  +

  WU NA

 • Qiuwei
  +

  Qiuwei

 • Qiuwei
  +

  Qiuwei

 • Qiuwei
  +

  Qiuwei

 • Qiuwei
  +

  Qiuwei

金尚

地址:北京市朝阳区新源里西20号
联系方式: +86 10 8424 4288
邮箱:hello@shangbeijing.com

Shang-Map